Het Buurvrouw & Buurvrouw-project

Ze staan ons met de bus op het Stationsplein van Leeuwarden al op te wachten. Naast de bus staat de politie: parkeren met een busje op het Stationsplein is niet toegestaan. Maar de mannen van de Handhaving kennen de Buurvrouw & Buurvrouw Bus wel en knijpen een oogje dicht. De bus mag even wachten op de ‘mevrouw’ van SOXS.

Normaal gesproken staat de bus in andere wijken in Leeuwarden waar veel armoede is. Vanuit de bus worden maaltijden, kleding en andere basisbenodigdheden uitgedeeld. “Op deze momenten gaan we actief op zoek naar mensen die wat extra nodig hebben”, vertelt Monique van de Hoek, samen met Esmeralda de Vries initiatiefneemster van de B&B Bus. “Op straat vragen we op de man af of hij of zij al gegeten heeft. Zo nee, dan bieden we ze een maaltijd aan uit de bus. Daar vinden ze vaak ook nog wel andere spullen die ze kunnen gebruiken.

Steeds meer mensen weten de bus te vinden: daklozen of mensen die in armoede leven. Aan criteria doen ze bij de bus niet. Uitdelen van voedsel en spullen doen ze in volle vertrouwen. “Je hoeft niet te laten zien dat je arm bent of dakloos. Wij gaan ervan uit dat als jij het niet nodig hebt, je er ook niet om vraagt. Dat vertrouwen is heel belangrijk. De mensen vertrouwen ons, en wij vertrouwen de mensen die onze hulp vragen.”

Eenzaamheid

Het Buurvrouw & Buurvrouw-project is er niet alleen voor mensen die in armoede leven of dakloos zijn. Het is ook voor mensen die eenzaam zijn of persoonlijk leed hebben. “Daar is een rol weggelegd voor een buurvrouw of buurman. Want juist voor deze mensen is het hebben van goede buur heel belangrijk. Iemand die jou ziet en kan helpen. Een buurvrouw of buurman staat letterlijk dichtbij, en kan heel veel betekenen. En wij zijn allemaal een buur van iemand. Dat maakt het project ook wederkerig: De ene keer kan je als buur iemand helpen, de andere keer kan je wel wat hulp van een buur gebruiken.”

Verbinden

Het belangrijke doel van de Buurvrouw & Buurvrouw Bus is om mensen met elkaar te verbinden. ‘Mienskip’ noemen ze dat in het Fries: Zorgen voor de mensen in je gemeenschap. Zo begon het allemaal ook in 2014. Monique kwam in contact met Esmeralda. Samen kwamen ze op het idee om het grootste gehaakte deken van de wereld te maken. Monique: “Niet omdat we een wereldrecord wilden verbreken, maar omdat we de wens hadden om mensen met elkaar te verbinden op een laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld door te haken.” Om hun heen gingen mensen aan de slag. Overal werden ‘Beppeblokjes’ gehaakt, buiten Friesland bekend als Granny Squares. “En voordat we het wisten ontstonden door heel Nederland haakgroepen. Met elkaar haakten we meer dan 10.000 dekens. Het wereldrecord haalden we niet, maar dat vonden we niet erg. Want het was veel mooier wat er uiteindelijk was ontstaan: mensen waren met elkaar in contact gekomen en hadden vriendschappen gesloten. Ons doel was dus geslaagd.”

Hier lieten de dames het echter niet bij. “We wilden verder gaan en bedachten dat we meer mensen in onze stad zouden kunnen bereiken wanneer we mobiel zouden zijn. Het Old Burger Weeshuis, dat initiatieven ondersteunt gericht op jeugd- en ouderenzorg, was enthousiast over ons plan en schonk ons een bus. Zo ontstond de Buurvrouw & Buurvrouw Bus.”

Burgerinitiatief zonder geld

De B&B Bus is geen organisatie, stichting of vereniging. “We zijn een burgerinitiatief. Bij ons gelden er 2 regels. Ten eerste: er zijn geen regels. Ten tweede: alles gaat zonder geld. Hebben we iets nodig, dan zoeken we geen sponsor, maar een partner. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag van goederen of vervoer. Als mensen geld via een collecte geld ophalen, dan is dat prachtig, maar het geld nemen we niet aan. We vragen dan om zelf na te denken hoe zij mensen in hun eigen buurt hiermee zouden kunnen helpen. Dat hoeven geen grote projecten te zijn. Elk project om een ander te helpen is goed.”

Aan de slag voor het B&B-project maakt Monique enorm gelukkig. “We doen dit project zonder regels, zonder geld, zonder protocollen of lijstjes. En zonder oordeel. Gewoon onvoorwaardelijk en met het volste vertrouwen. En door te geven aan anderen, geef je jezelf ook een cadeautje. Het maakt je gelukkig. En dat maakt dit zo’n prachtig project.