Algemene voorwaarden Affiliate Programma

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens de deelname van het affiliate programma van Soxs.co. Bij akkoord van deze voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Onder affiliatie marketing verstaan wij een vorm van marketing waarbij de adverteerder een beloning geeft aan de affiliatie partner wanneer er via de affiliatie link een aankoop wordt gedaan in de webshop van Soxs.co

Aanmelden

  1. Iedereen kan zich aanmelden als affiliate via https://soxs.co/affiliate/ . De aanvraag wordt binnen 5 werkdagen beoordeeld door Soxs.co . De aanvrager wordt op de hoogte gebracht over het besluit via de e-mail.
  2. Aanmelding als affiliate houdt in dat deze algemene voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden. 

Gebruik

  1. Affiliates zijn niet toegestaan om gedragingen te uiten die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze algemene voorwaarden.

Commissie 

  1. De affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Soxs.co een verkoop heeft geregistreerd via de affiliate website. Het aantal verkopen is inzichtelijk voor de affiliate via hun persoonlijke ‘affiliate area’.
  2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van Soxs.co is bindend voor de affiliate.
  3. Ieder kwartaal dient de affiliate zelf een factuur te sturen. De betaling van de commissie zal ieder kwartaal plaatsvinden. In geval dat de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan €10 zal er op dat moment geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag €10 of meer bedraagt.

Beëindiging 

  1. Soxs is te allen tijde gerechtigd om de affiliate overeenkomst te beëindigen.
  2. De affiliate kan ten allen tijde, zonder opzegtermijn, de overeenkomst beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te versturen naar: hello@soxs.co. Openstaande commissiebedragen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald. 

Aansprakelijkheid

 1. Soxs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.

2. Soxs draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. 

3. De affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens. Soxs is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.