Actievoorwaarden SOXS.co

Actie voorwaarden

 1. De betreffende actie is niet geldig in combinatie met andere korting en/of
  (win)acties, de kortingsactie loopt tot en met 26 mei 2022.
 2. De looptijd van de actie wordt altijd vermeld op de website of online plaatsing.
 3. Soxs.co is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of
  zetfouten.
 4. Indien u een vraag, opmerking of klacht over betreffende actie
  hebt kunt u contact opnemen met de klantenservice per e-mail hello@soxs.co of
  telefonisch.
 5. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Soxs.co social media hebt
  gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt
  ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon per actie.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18
  jaar of ouder.
 5. Medewerkers van Soxs.co zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de
  winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te
  vullen formulier.
 7. Soxs.co is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te
  wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 8. (Win)actie is niet te gebruiken in combinatie met andere lopende acties.
 9. Soxs.co is bevoegd personen uit te sluiten van deelname aan de actie
  bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg
  vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor
  het aanmelden van de Soxs.co nieuwsbrief, indien hier in de actie
  toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op
  onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media
  kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres
  is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt,
  wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Soxs.co is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden
  van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de
  hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander
  product of geldbedrag.